Smarowanie ciśnieniowe łożysk olejem lub smarem

Oferujemy systemy do automatycznego smarowania łożysk tocznych do aplikowania środka smarnego, aby zapewnić długotrwałe i niezawodne działanie węzłów łożyskowych. Do smarowania łożysk tocznych stosuje się dwa rodzaje środków smarnych: oleje i smary plastyczne. Wspólną cechą tych systemów jest to, że punkty smarowania są podłączone do źródła smarowania (olejem lub smarem). Smar jest wprowadzany do smarowania łożysk pod ciśnieniem. Do wyboru kilka rodzajów systemów. Rodzaj smarowania łożysk zdeterminowany jest przez konstrukcję maszyny, a w szczególności jej węzłów łożyskowych, a także przez warunki działania łożysk, takie jak temperatura, przenoszone obciążenia i prędkość obrotowa.

Wybór konkretnego systemu smarowania łożysk następuje poprzez następujące czynniki:

  • Liczba punktów smarowania
  • Powiązania pomiędzy dawkami w poszczególnych punktach smarowania
  • Występowanie grup kontrolnych smarowania
  • Zużycie smaru
  • Sposób użytkowania
  • Układ regulacji smarowania
  • Środek smarny ( Olej albo smar )
  • Zapotrzebowanie na kontrolę funkcji systemu
  • Wymagania dotyczące połączenia z cykli system smarowania
  • Wymóg posiadania odpowiednich środków smarowych puszki, itp.
Mehrleitungs- und Progressivsysteme

Do smarowanie maszyn oraz lini produkcyjnych o małych zapotrzebowaniu w środek smarny. Zasilanie pompą ręczną, pneumatyczną, elektryczną lub pompa wieloprzewodowa, w której wykorzystuje się tylko jedno wyjście. Rozdzielacz główny (pierwszego stopnia) rozprowadza smar do rozdzielaczy drugiego stopnia, a te z kolei do punktów smarowania.

Zweileitungsschmiersysteme

Do smarowania całych ciągów technologicznych takich jak linie ciągłego odlewnictwa stali i walcownie w hutach, linie odlewnicze i pakujące w przemysle spożywczym, linie pakujące w przemyśle cementowym i wapienniczym a także maszyny papiernicze.

Einleitungsschmiersysteme

System smarowania do średnich maszyn (maszyny i linie produkcyjne w przemyśle spożywczym, papierniczym, szklarskim, ...)

 

System mit Ejektoren

System do dużej liczby punktów smarowychl, przydzielone do grup z różnych systemów smarowania (montownie w produkcji seryjnej)

System mit elektromagnetischen Ventilen

Wysokociśnieniowe systemy smarujące pracujące cyklicznie. Linia główna zasiana jest przez pompe zasilająca. Ten system jest przeznaczony do maszyn linii produkcyjnych i urządzeń o małym, średnim oraz dużej liczbie punktów smarowych.

Kombinierte Systeme

Pod pojęciem systemy mieszane rozumiemy takie systemy, gdzie wykorzystywane są razem wcześniej opisane.