Smarowanie ciśnieniowe łożysk olejem lub smarem

System z wtryskiwaczami

System mit Ejektoren

Charakterystyka:

Jest to układ średniciśnieniowy przeznaczony do tłoczenia smarów. Główna linia jest zasiana pompą napełniającą, która utrzymuje ustalone minimalne ciśnienie. To ciśnienie jest niezbędne do wtryskiwaczy, które przetłaczają smar do punktów smarowych bezpośrednio lub przez rozdzielacz prograsywny. Ten system jest przeznaczony do maszyn linii produkcyjnych i urządzeń z małą, średnią i dużą ilością punktów smarowych (do kilkuset i przedewszystkim gdy punkty smarowe są pogrupowane i nie są od siebie oddalone). Te grupy tworzą odrębne systemy.

Opis:

Przewód główny tworzy gałąź,  która pompa napełniająca (a) utzymuje stale podciśnienie. Wtryskiwacze (b) są połączone z główną linią. Wtryskiwacze są jednostronnie działającymi pompami pneumatycznymi z możliwością ustalania dawki smaru, bez własnego zbiornika, nie powsiadające mocy absorpcyjnej. Punkty smarowe sa podłączone bezpośrednio do wtryskiwaczy lub podłączone w linię rozdzielaczy progresywnych gdy jest małe zapotrzebowanie na środek smarny.

 

 
Funktionalność:

W zależności od potrzeb sieci - tzn grup punktów smarowych, które są podłączone do jednego wtryskiwaczka, gdzie otwarany jest wlot powietrza w ustalonych odstępach czasu,  przy pomocy zaworu elektromagnetycznego ( część zespołu przygotowania powietrza). Wtedy jest przepompowana wymagana dawka smaru. Kiedy rozdzielacz progresywny jest zamontowany w linii, wtedy ta dawka jest rozprowadzana do punktów smarowych zgodnie z zapotrzebowaniem. W głównej linii jest stale utrzymywane ciśnienie co pomaga w dokładnemu wypełnieniu zbiorniczków w dozownikach.

Standardowe elementy dla systemu z wtryskiwaczami:

 • a – Pompy

  • pneumatyczne pompy beczkowe PowerMaster III, Lubrigun

 • b – Wtryskiwacz
  • Wtryskiwacz 0,74 cm3/ruch tłoka pompy (cykl)
  • Wtryskiwacz 3,30 cm3/ruch tłoka pompy (cykl)
  • Wtryskiwacz 16,0 cm3/ruch tłoka pompy (cykl)
  • Wtryskiwacz 41,0 cm3/ruch tłoka pompy (cykl)

Pozostałe części systemu:

 • Dodatki (sygnał poziomu środka smarnego w zbiorniku, zawory bezpieczeństwa, manometry itd).
 • Przewody smarne ( rurki, węże, złączki, uchwyty, elementy mocujące i materiały montażowe).    

Obszary zastosowania:

Wszędzie tam, gdzie jest wymagana wieksza liczba punktów smarowania, ułożonych w kilka grup. Do tej grupy mają różne wymagania dotyczące smarowania - linie produkcyjne w przemyśle spożywczym, linie montażowe w produkcji seryjnej, itp.

Berater Wojciech Miś
Berater Ireneusz Staniec
Berater Marcin Głowacki