Hydroakumulatory

W ofercie HENNLICH znajdują się hydroakumulatory, które magazynują ciecz roboczą pod wysokim ciśnieniem w celu jej użycia w razie potrzeby. Oferujemy hydroakumulatory oddzielające gaz od cieczy, służące do magazynowania energii i oddawania jej w momentach zwiększonego zapotrzebowania.

Hydroakumulatory produkcji HENNLICH cechuje:
  • wysoki przepływ oraz duże pojemności,
  • brak różnicy ciśnienia pomiędzy stroną cieczy i gazu,
  • szybkie gromadzenie i oddawanie energii (ciśnienia i przepływu) w układach hydraulicznych,
  • niski kosztu konserwacji,
  • wysoka częstotliwość cykli,
  • wiele opcji montażu,
  • długi okres bezawaryjnego działania,
  • łatwy dostęp do części zamiennych do hydroakumulatorów oraz ich serwis.

Podstawowe zadania Hydroakumulatorów produkcji HENNLICH:
  • tłumienie pulsacji, wibracji i uderzeń hydraulicznych,
  • przechowywanie energii,
  • absorpcja energii kinetycznej,
  • wchłonięcie zmian termicznych poprzez wzrost objętości,
  • amortyzacja wstrząsów,
  • odzysk i ponowne oddanie energii do cylindra,
  • kompensacja przecieków w układzie hydraulicznym.

  • Speicherzubehör Titelbild t
  • Blasenspeicher HBS

    Pojemność: 1 - 57 l
    Ciśnienie: 330 - 350 bar
    Wykonanie: DGRL 2014/68/EU
    Grupa cieczy: 2
    Zakres temperatur: -15°C do +80°C

    Zastosowanie: do przechowywania energii ciśnienia cieczy hydraulicznej, maszyny przemysłowe, elementy tłumiące zawieszeń pojazdów, elementy maszyn rolniczych, roboczych itp.
  • Niederdruckspeicher HBS ND – HENNLICH HCT – hennlich-hct.de

    Pojemność: 10 - 57 l
    Ciśnienie: do 40 bar
    Przepływ:
    ∅ 219 mm: 10 do 57 l
    ∅ 550 mm: 150 do 575 l
    Zakres temperatur: -40°C do +100°C

  • Membranspeicher HMS – HENNLICH HCT – hennlich-hct.de

    Pojemność: 0,05 – 3,5 l
    Ciśnienie: 140 - 350 bar
    Wykonanie: DGRL 2014/68/EU
    Grupa cieczy: 2
    Zakres temperatur: -10°C do +80°C

    Zastosowanie: separacja gaz-ciecz, tłumienie pulsacji hydraulicznych i uderzeń ciśnienia.
  • Kolbenspeicher HPA – HENNLICH HCT – hennlich-hct.de

    Pojemność: 0,2 - 400 l
    Ciśnienie: 242 - 350 bar
    Wykonanie: DGRL 2014/68/EU
    Grupa cieczy: 2
    Zakres temperatur: -20°C do +80°C

    Zastosowanie: do magazynowania energii w układach hydraulicznych oraz jako elementy tłumiące drgania mechaniczne np. w zawieszeniach.
  • Druckflasche HDF – HENNLICH HCT – hennlich-hct.de

    Pojemność: 1 - 50 l
    Ciśnienie: 350 - 690 bar
    Wykonanie: DGRL 2014/68/EU
    Zakres temperatur: -40°C do +80°C

    Zastosowania: zwiększenie wydajności układu.