Systemy dozowania środka smarnego

– ustalona ilość oleju lub smaru. Smarowidło służy np. do napełniania skrzyni biegów wiertarki, obudowy łożyska koła kolejowego, lub jako środek pomocniczy przy montażu – np. podczas wstawiania o-ringów, lub jako środek konserwujący – np. wstawianie szyn w cięgna.

- zapotrzebowanie na objętość dawki wynosi często od kilku setnych do kilkuset centymetrów sześciennych w zależności od wielkości i częstotliwości podawania dawki, liczby punktów podających i sposobu sterowania można dobrać najlepiej dopasowany system.

Th Davkovani CENTROMATIC

Jest to praktycznie podgrupa systemu Centromatic z pompą jednocyklową, z jednym lub wieloma miejscami poboru.

Th Davkovani s Ejektory

System składa się pneumatycznej napełniającej pompy beczkowej, do której za pomocą linii głównej podłączony jest punkt podający lub wiele punktów podających.

Th Davkovani S ventily US

System für Volumendosierung im Bereich von 0- 1410 ccm in Betrieben mit kleinerer Dosenausgabefrequenz und dort, wo sich sehr verschiedene Anforderungen an der Dosisgröße befinden.

Th Davkovani s elmag ventily

Jest to podobne rozwiązanie jak w systemach jednoliniowych z zaworem elektromagnetycznym. Źródłem środka smarnego jest pneumatyczna pompa beczkowa.