Systemy dozowania środka smarnego

Zrozdzielaczem progresywnym i licznikiem pracy

Th Davkovani s elmag ventily

Opis:

Jest to podobne rozwiązanie jak w systemach jednoliniowych z zaworem elektromagnetycznym. Źródłem środka smarnego jest pneumatyczna pompa beczkowa, do której podłączony jest, za pomocą zaworu elektromegnetycznego 2/2-drogowego, punkt podający. Za zaworem elektromagnetycnym znajduje się rozdzielacz progresywny SSV 6-N lub SSVM 6-N. W zależności od ilości miejsc poboru na miejscu pracy, rozdzielacze podłączone są do jednego, dwóch lub trzech wyjść. Podłączenie większej liczby wyjść uzyskać można niezależnie lub poprzez zawór elektromagnetyczny.

Działanie:

Po otwarciu zaworu 2/2-drogowego smarowidło jest pompowane do miejsca napełniania przez rozdzielacz progresywny. Czujnik bezdotykowy (czujnik ruchu tłoczków) kontroluje ruch jednego z tłoczków wewnątrz rozdzielacza. Jeden sygnał z czujnika oznacza jeden cykl pracy rozdzielacza, tzn. ilość podanego smaru: 6x0,2 = 1,2 cm3 (SSV), odpowiednio 6x0,07 = 0,42 cm3 (SSVM). Liczba sprzężeń n jet ustawiona na elektronicznym liczniku impulsów. Wielkość dawki jest wtedy wielokrotnością n pojedynczej dawki 1,2cm3 (0,42cm3). Tempo podawania smarowidła można ustalać za pomocą ustawień ciśnienia powietrza dla pompy beczkowej. Każdy punkt podający może pracować indywidualnie w swojej grupie.

Standardowe elementy:

  • a – Pompy

    • pneumatyczne pompy beczkowe - PowerMaster III, Lubrigun

  • b – Zawory

    • elektromagnetyczne 2/2

  • c -   Rozdzielacz progresywny
    • Rozdzielacz SSV 6-N, SSVM 6-N