Systemy dozowania środka smarnego

Z zaworami dozującymi

Th Davkovani S ventily US

Opis:

System składa się z pneumatycznej pompy napełniającej na beczkę, do której za pomocą linii głównych podłączony jest jeden lub więcej punktów podawania środka smarnego. W punkcie podawania jest zawór z ustaloną dawką. Dawka podawana na wyjściu jest ustalana przez zawór 4/2 (4/3) drogowy sterowany ręcznie lub elektromagnetycznie. Częścią systemu jest jednostka powietrzna 3/2drogowa do pompy beczkowej.

Działanie:

Pompa napełniająca do beczki (a) utrzymuje ciśnienie w systemie. W punkcie podawania sterowanie przy pomocy zaworu sterującego 4/2 drogowego (c) przenosi ciśnienie z pompy do zaworów dozujących. Zawór dozujący wykonuje jeden ruch i przepompowuje dawkę oleju do zbiornika napełniającego. W kolejnym cyklu tłoczek zaworu dozującego za pomocą przełącznika w zaworze 4/2 drogowym wraca do pozycji wyjściowej i podaje kolejną dawkę.

Standardowe elementy systemu z zaworami dozującymi:

 •  a – Pompy

  • pneumatyczne pompy beczkowe Power-Master III, Lubrigun

 • b – Zawory dozujące

  • Zawory dozujące   0 -  123 cm3
  • Zawory dozujące  123 -  246 cm3
  • Zawory dozujące  246 -  369 cm3
  • Zawory dozujące  123 - 1410 cm3

Dalsze elementy systemu:

 • Osprzęt (zawór 4/2 drogowy, manometr, jednostka przygotowania powietrza)
 • Linia zasilająca (rurki, węże, złączki, elementy mocujące i materiały montażowe)

Główny zakres zastosowania:

W zakładach o małej liczbie uzupełnień i o bardzo urozmaiconym zapotrzebowaniu na uzupełnianie oleju.