Systemy dozowania środka smarnego

Z jednostkami dozującymi SL

Th Davkovani CENTROMATIC

Opis:

Jest to praktycznie podgrupa systemu Centromatic z pompą jednocyklową, z jednym lub wieloma miejscami poboru. Żródłem środka smarnego jest poneumatyczna pompa tłokowa, jednocyklowa, do której podłączona jest jedna lub wiele jednostek dozujących. W przypadku dozowania smaru, jednostka dozująca musi być podłączona bezpośrednio do wyjścia z pompy (żadnych przewodów!!!). Umożliwia bardzo szybkie odprężenie systemu i bardzo krótkie cykle dozowania – co ok. 2-3s.

Działanie:

Na początku cyklu dozowania pompa robi jeden cykl na wyjście.
W ten sposób wzrasta ciśnienie w systemie do poziomu ciśnienia roboczego stosowanych dozowników. Ciśnienie powietrza do uruchomienia pompy musi być tak ustawione, aby odpowiadało wymaganemu ciśnieniu roboczemu i napędowi pompy. Dzięki ciśnieniu roboczemu ustawiona dawka smarowidła jest pompowana przez dozownik do miejsca napełniania. Po krótkiej przerwie tłok pompy wraca do pozycji wyjściowej. W ten sposób połączony jest zbiornik z punktami podającymi. Kiedy ciśnienie w zasotoswanych dozownikach spada poniżej wartości odprężającej, tłoczek w dozowniku pod wpływem działania sprężynki wraca do swojej pozycji wyjściowej, a zbiorniczek w dozowniku jest napełniony smarowidłem. Wtedy system jest przygotowany do kolejnego cyklu.

Standardowe elementy: 

  • a – Pompy

    • pneumatyczne na smar - Centro-Matic P-T; 7,4 [cm3/cykl]; 20:1
    • pneumatyczne na olej - Centro-Matic P-O; 7,4 [cm3/cykl]; 20:1

  • b - Dozownik Centro-Matic
    • na smar- SL 32-1 bis SL 32-4
    • na olej Ö- SL 43-1 bis SL 43-4