Wałkowe smarownice taśmowe

RB TSF-SW

RB TSF SW

Cylindry pneumatyczne ze skokiem ok. 25 mm dociskają wałki natłuszczające do materiału taśmy. Poprzez kontakt odpornych na zużycie wałków filcowych z materiałem taśmy środek smarowy do obróbki plastycznej jest na niego nanoszony bez tworzenia mgły olejowej. Zasilanie w środek smarowy odbywa się przy tym od wewnątrz, przez nieruchomą oś drążoną. Wymiany wałków natłuszczających dokonuje się bez użycia narzędzi.

Dane techniczne

  • Średnica wałka 110 mm
  • Maks. grubość materiału 10,0 mm
  • Maks. lepkość oleju (40°C) 180 mm²/s
  • Szerokość natłuszczania 75 do 1300 mm
  • Olej nie może ulegać żywiczeniu i  zawierać cząstek stałych
  • Z wężami przyłączowymi oleju i  optyczną kontrolą dopływu (komory  kroplowe)
  • Od szerokości natłuszczania 300 mm z  obustronnym przyłączem oleju
  • Z zamontowanym wymiennym zestawem wałków.