Wałkowe smarownice taśmowe

RB BK-SW

RB BK SW

Sprężyny naciągowe dociskają wałek górny do materiału taśmy. Poprzez kontakt odpornych na zużycie wałków szczotkowych z materiałem taśmy środek smarowy do obróbki plastycznej jest na niego nanoszony bez tworzenia mgły olejowej. Zasilanie w środek smarowy odbywa się przy tym od wewnątrz, przez nieruchomą oś drążoną. Zintegrowane urządzenie odchylające pozwala na łatwiejsze nawleczenie początku taśmy. Wymiany wałków natłuszczających dokonuje się bez użycia narzędzi.