Urządzenia wałkowe do smarowania blach i taśm

Nanoszenie wałkami środków smarowych do obróbki plastycznej na taśmy i blachy. Możliwe jest przy tym nanoszenie środka smarowego na całą powierzchnię lub na jej część.

RB BK SW

Średnica wałka: Ø 32mm, 60mm, 110mm
Maks. grubość materiału: 1.0mm, 10 mm
Lepkość oleju: 100 - 180 mm²/s
Szer. natłuszczania: 15 do 1600 mm

RB MOT PF 180V

Średnica wałka: Ø 60 mm
Maks. grubość materiału: 1.0 mm
Maks. lepkość oleju: 150, 200 mm²/s
Szer. natłuszczania: 80, 300, 1000 mm
Zastosowanie: natłuszczanie blachy, ręczne wkładanie lub do zintegrowania z systemami automatyzacji

SBA TB 10

Średnica wałka: Ø 32, 60 mm
Łączna liczba sektorów 10
Maks. lepkość oleju: 100, 150 mm²/s
Szer. natłuszczania: 500 mm - 1600 mm
Zastosowanie: tłoczenie, cięcie precyzyjne, wgłębne formowanie, gięcie, profilowane walcowanie, odcinanie z taśmy

PL Urzadzenie do oliwienia blach PBA SF MOT 180V

Średnica wałka: Ø 60 mm
Maks. lepkość oleju: niska do średniej
Szer. natłuszczania: 300 - 1000 mm
Zastosowanie: mobilne konstrukcje wózkowe do uniwersalnego zastosowania w zakładzie

RB KW

Średnica wałka: Ø 110 mm
Maks. grubość materiału: 10.0 mm
Lepkość oleju: Średnia do wysokolepkiej
Szer. natłuszczania: 300 do 1000 mm
Zastosowanie: naoliwianie materiału taśmowego lub blach do grubości materiału 10mm.