Wałkowe smarownice z napędem

Napędzanymi wałkowymi olejarkami taśmowymi nanoszony jest bez tworzenia mgły olejowej środek smarowy do obróbki plastycznej na arkusze i okrągłe wykroje przez odporne na zużycie wałki filcowe i szczotkowe.

RB MOT FK 180V

Średnica wałka: Ø 60 mm
Maks. grubość materiału: 1.0 mm
Maks. lepkość oleju: 150 mm²/s
Szer. natłuszczania: 300 mm - 1000 mm

Zastosowanie:  natłuszczanie blachy, ręczne wkładanie lub do zintegrowania z systemami automatyzacji
RB MOT FK P 180V

Średnica wałka: Ø 60 mm
Maks. grubość materiału: 1.0 mm
Maks. lepkość oleju: 200 mm²/s
Szer. natłuszczania: 80 mm - 430 mm

Zastosowanie:  natłuszczanie blachy, ręczne wkładanie  lub do zintegrowania z systemami  automatyzacji
RB MOT PF 180V

Średnica wałka: Ø 60 mm
Maks. grubość materiału: 1.0 mm
Maks. lepkość oleju: 200 mm²/s
Szer. natłuszczania: 100 mm - 1000 mm

Zastosowanie:  natłuszczanie blachy, ręczne wkładanie  lub do zintegrowania z systemami automatyzacji
RB MOT SF 180V

Średnica wałka: Ø 60 mm
Maks. grubość materiału: 1.0 mm
Maks. lepkość oleju: 200 mm²/s
Szer. natłuszczania: 100 mm - 1200 mm

Zastosowanie:  natłuszczanie blachy, ręczne wkładanie  lub do zintegrowania z systemami  automatyzacji