Wałkowe smarownice z napędem

RB MOT SF 180V

RB MOT SF 180V

Środek smarowy do obróbki plastycznej nanoszony jest bez tworzenia mgły olejowej na arkusze i okrągłe wykroje przez odporne na zużycie wałki filcowe. Cylindry pneumatyczne ze skokiem ok. 25 mm dociskają wałek górny do materiału. Poprzez kontakt wałków natłuszczających z materiałem jest na niego nanoszony środek smarowy do obróbki plastycznej. Zasilanie w środek smarowy odbywa się przy tym od wewnątrz, przez nieruchomą oś drążoną. Górny wałek natłuszczający jest napędzany w celu transportu arkusza przy pomocy silnika 180 V, napięcie sterujące wynosi 230 V 50 Hz. Prędkość jest regulowana potencjometrem.

Dane techniczne

  • Średnica wałka 110 mm
  • Maks. grubość materiału 8,0 mm
  • Maks. lepkość oleju (40°C) 240 mm²/s
  • Szerokość natłuszczania 300 do 1300mm
  • Z wężami przyłączowymi oleju i  optyczną kontrolą dopływu (komory  kroplowe).