Wałkowe smarownice z napędem

RB MOT FK 180V

RB MOT FK 180V

Środek smarowy do obróbki plastycznej nanoszony jest bez tworzenia mgły olejowej na arkusze i okrągłe wykroje przez odporne na zużycie wałki filcowe. Sprężyny naciągowe dociskają wałek górny do materiału. Poprzez kontakt wałków natłuszczających z materiałem jest na niego nanoszony środek smarowy do obróbki plastycznej. Zasilanie w środek smarowy odbywa się przy tym od wewnątrz, przez nieruchomą oś drążoną. Górny wałek natłuszczający jest napędzany w celu transportu arkusza przy pomocy silnika 180 V, napięcie sterujące wynosi 230 V 50 Hz. Prędkość jest regulowana potencjometrem.

Dane techniczne

  • Średnica wałka 60 mm
  • Maks. grubość materiału 1,0 mm
  • Maks. lepkość oleju (40°C) 150 mm²/s
  • Szerokość natłuszczania 300 do 1000mm
  • Z wężami przyłączowymi oleju i  optyczną kontrolą dopływu (komory  kroplowe).