Urządzenia naoliwiające do blach PBA

Urządzenia naoliwiające do blach PBA nanoszą bez tworzenia mgły olejowej środek smarowy do obróbki plastycznej na arkusze i okrągłe wykroje przez odporne na zużycie wałki filcowe i szczotkowe.
Urządzenia naoliwiające do blach nadają się jako mobilne konstrukcje wózkowe do uniwersalnego zastosowania w zakładzie. Poprzez zintegrowaną elektronikę sterującą i ciśnieniowy zasobnik pneumatyczny wałki naoliwiające PBA nanoszą zdefiniowaną warstwę środka smarowego na okrągłe wykroje i blachy.

PL Urzadzenie do oliwienia blach PBA SF MOT 180V

Do montażu stołowego
Szerokość natłuszczania

300 - 1000 mm

PL Urządzenie do oliwienia blach PBA SF MOT 180V

Szerokość natłuszczania: 300 - 1000 mm