Urządzenia naoliwiające do blach PBA

PBA SF MOT 180 V

PL Urzadzenie do oliwienia blach PBA SF MOT 180V

Zamontowana wałkowa olejarka taśmowa RB SF MOT 180V między dwoma przenośnikami rolkowymi. Poprzez te przenośniki wałkowe blachy są doprowadzane do wałkowej olejarki taśmowej i po naoliwieniu wyprowadzane po stronie odbioru. Zasilanie w olej wałków natłuszczających odbywa się przy tym od wewnątrz, przez nieruchomą oś drążoną. Wałek górny jest napędzany silnikiem przekładniowym 180 V DC. Prędkość jest regulowana bezstopniowo potencjometrem.

Dane techniczne

  • Średnica wałka 110 mm
  • Szerokość natłuszczania 300 mm do  1000 mm
  • Lepkość oleju niska do średniej
  • Olej nie może ulegać żywiczeniu i  zawierać cząstek stałych
  • Przenośniki rolkowe po stronie wlotu i  wylotu
  • Miska olejowa z kurkiem spustowym
  • Wałkowa olejarka taśmowa RB SF MOT 180V
  • Osłona przed włożeniem rąk po stronie  wlotu i wylotu
  • Łącznik zbliżeniowy