Smarowanie natryskowe i punktowe

W ofercie HENNLICH znajdują się smarownice punktowe do stosowania z jednostkami sterującymi Raziol do smarowania narzędzi przy obróbce skrawaniem i obróbce bezwiórowej oraz dysze natryskowe do stosowania w komorach natryskowych do naoliwiania materiału taśmowego i blach z ręczną lub automatyczną regulacją ilości oleju, montowane na belkach natryskowych, są stosowane w komorach natryskowych do naoliwiania blach i materiału taśmowego.

Właściwości:

  • do naoliwiania, do dokładnego dozowania oleju do obróbki plastycznej w połączeniu z wałkowymi olejarkami taśmowymi, systemami smarowania narzędzi i dyszami do smarowania minimalnego Raziol.
  • za pomocą zintegrowanego sterowania ustala się dokładnie ilości środka smarowego, który jest doprowadzany z przez precyzyjne pompy dozujące do odpowiednich dokładnych systemów nanoszących
  • nadają się zarówno przy obróbce bezwiórowej, takiej jak wgłębne formowanie, tłoczenie i gięcie, jak i do obróbki skrawaniem, takiej jak wiercenie i frezowanie
  • do różnych ilości oleju i różnych lepkości stosuje się różne wkłady dyszowe z różnymi średnicami nominalnymi.
  • precyzyjne przedłużki do głowic natryskowych różnej długości i o różnych średnicach umożliwiają bardzo dokładne ustawianie punktu naoliwiania.
LAMA 1000

Minimalna możliwa nanoszona ilość < 0,5 g/m²
Do środków smarowych o dużej lepkości

Zastosowania: z jednostkami sterującymi  Raziol do smarowania narzędzi i smarowania minimalnego przy obróbce bezwiórowej, np. wgłębnym formowaniu, tłoczeniu, zginaniu, profilowaniu, gwintowaniu bezwiórowym. Przy obróbce skrawaniem, takiej jak wiercenie i frezowanie.
LAMA 3000

Minimalna możliwa nanoszona ilość < 0,5 g/m²
Do środków smarowych o niskiej do średniej lepkości

Zastosowanie: do smarowania narzędzi i  smarowania minimalnego przy obróbce bezwiórowej, np. wgłębnym formowaniu, tłoczeniu, zginaniu, profilowaniu, gwintowaniu bezwiórowym, przy obróbce skrawaniem, takiej jak wiercenie i frezowanie.
LAMA 4000

Minimalna możliwa nanoszona ilość < 0,5 g/m²
Do środków smarowych o niskiej do średniej lepkości.

Zastosowanie: stosowania z jednostkami sterującymi Raziol do smarowania narzędzi i  smarowania minimalnego przy obróbce  bezwiórowej, np.  wgłębnym formowaniu,  tłoczeniu, zginaniu, profilowaniu,  gwintowaniu bezwiórowym Przy  obróbce skrawaniem, takiej jak wiercenie  i frezowanie.
DUSTY 2000

Precyzyjna współosiowa głowica natryskowa z 15° kątem rozpyłu okrągłego strumienia. Bezpośrednio na głowicy natryskowej ustawiana ilość oleju i powietrza rozpyłowego.

Zastosowanie: do smarowania narzędzi i smarowania minimalnego przy obróbce bezwiórowej, np. wgłębnym formowaniu, tłoczeniu, zginaniu, profilowaniu, gwintowaniu bezwiórowym. Przy obróbce skrawaniem, takiej jak wiercenie i frezowanie.
Raziol CD 100 BS

Łatwe ustawianie parametrów natryskiwania, doskonała powtarzalność ilości nanoszonego środka smarowego

Zastosowanie: do smarowania narzędzi i smarowania minimalnego przy obróbce  bezwiórowej, np. wgłębnym formowaniu, tłoczeniu, zginaniu, profilowaniu, gwintowaniu bezwiórowym. Przy obróbce skrawaniem, takiej jak wiercenie  i frezowanie.
Raziol ST CD 95 105

Łatwe ustawianie parametrów natryskiwania, doskonała powtarzalność ilości nanoszonego środka smarowego.

Zastosowania: do smarowania narzędzi i smarowania minimalnego przy obróbce  bezwiórowej, np. wgłębnym formowaniu, tłoczeniu, zginaniu, profilowaniu, gwintowaniu bezwiórowym. Zastosowanie w komorach natryskowych, montowane w formie belki dyszowej.
Dysza natryskowa BS 25 SRV

Zastosowanie w komorach natryskowych z ręczną lub automatyczną regulacją ilości oleju.

Zastosowanie: w komorach natryskowych, montowane w formie  belki dyszowej, naoliwianie blach i materiału taśmowego, możliwe naoliwianie sektorowe, częściowe lub całej powierzchni.
Dysza natryskowa BS 25 SV

Dysze blokowe znajdują zastosowanie w komorach natryskowych, montowane w formę belki dyszowej.

Zastosowanie: w komorach natryskowych z ręczną lub automatyczną regulacją ilości oleju, naoliwianie blach i materiału taśmowego, możliwe naoliwianie sektorowe, częściowe lub całej powierzchni.