Smarowanie natryskowe i punktowe

Dysza natryskowa BS-25 SRV

Dysza natryskowa BS 25 SRV

Dysze blokowe znajdują zastosowanie w komorach natryskowych, montowane w formę belki dyszowej. Dysze blokowe dysponują szybkim czasem reakcji. Powtarzalność nanoszonej ilość środka smarowego jest bardzo dobra.

  • powietrze sterownicze przełącza dyszę
  • doprowadzone na wylocie oleju powietrze rozpyłowe rozrywa, zależnie od ustawionego ciśnienia, olej na mikrokropelki
  • spłaszczenie okrągłego w normalnych warunkach obrazu naoliwiania realizowane jest za pomocą powietrza szerokostrumieniowego
  • poprzez ustawione ciśnienie powietrza strumieniowego można wywierać wpływ na szerokość naoliwiania przez dysze.
TypBS-25/"SV"
ręczny raster i zawór pilotowy pojedynczy
BS-25/"SV"
automatyczny raster i zawór pilotowy pojedynczy
BS-25/"SV"
ręczny raster, wewnętrzna dysza wirowa i zawór pilotowy pojedynczy
OpisDysza blokowa z ręczną regulacją ilości oleju poprzez  rastrowy zawór regulacyjny  M6x0,5 z 40 pozycjami  rastrowymi na jeden obrót. Z nakładką szerokostrumieniową, zaworem  pilotowym i ciągłym otworem
olejowym (pętla) 
Dysza blokowa z automatyczną  regulacją ilości  oleju poprzez rastrowy zawór  regulacyjny M6x0,5 z 20  pozycjami rastrowymi  na  jeden obrót. Z nakładką szerokostrumieniową, zaworem pilotowym i ciągłym  otworem olejowym (pętla)  Dysza blokowa z ręczną  regulacją ilości oleju poprzez rastrowy zawór regulacyjny  M6x0,5 z 40 pozycjami rastrowymi na jeden obrót. Z wewnętrzną dyszą wirową,  zaworem pilotowym i ciągłym otworem  olejowym (pętlą)
Nr art.  1080720056  10807200551080720057
Przyłącza453
Medium x xx
Powietrze rozpyłowe x xx
Powietrze sterownicze x xx
Powietrze
szerokostrumieniowe
xx-
Powrót środka smarnego-x-