Smarowanie natryskowe i punktowe

Dysza natryskowa BS-25 SV

Dysza natryskowa BS 25 SV

Dysze blokowe znajdują zastosowanie w komorach natryskowych, montowane w formę belki dyszowej. Dysze blokowe dysponują szybkim czasem reakcji. Powtarzalność nanoszonej ilość środka smarowego jest bardzo dobra.

  • Powietrze sterownicze przełącza dyszę
  • Doprowadzone na wylocie oleju powietrze rozpyłowe rozrywa, zależnie od ustawionego ciśnienia, olej na mikrokropelki
  • Spłaszczenie okrągłego w normalnych warunkach obrazu naoliwiania realizowane jest za pomocą powietrza szerokostrumieniowego
  • Poprzez ustawione ciśnienie powietrza szerokostrumieniowego można wywierać wpływ na szerokość naoliwiania przez dysze.
TypBS-25/"SRV"
ręczny raster, seria płaska
BS-25/"SRV" automatyczny raster, seria płaskaBS-25/"SRV"
ręczny raster, seria okrągła
OpisDysza blokowa z ręczną regulacją ilości oleju poprzez rastrowy zawór regulacyjny M6x0,5 z 40 pozycjami  rastrowymi na jeden obrót. 
Z nakładką szerokostrumieniową, zaworem  pilotowym, ciągłym otworem  olejowym (pętla) i blokiem przyłączowym do medium
Dysza blokowa z automatyczną regulacją ilości oleju poprzez rastrowy zawór regulacyjny M6x0,5 z 20 pozycjami rastrowymi  na jeden obrót.
Z nakładką szerokostrumieniową, zaworem pilotowym, ciągłym otworem olejowym (pętla) i blokiem  przyłączowym do medium 
Dysza blokowa z ręczną  regulacją ilości oleju poprzez rastrowy zawór regulacyjny M6x0,5 z 40 pozycjami rastrowymi na jeden obrót.
Z nakładką do okrągłego strumienia, zaworem pilotowym i  ciągłym otworem olejowym  (pętla)
Nr art.  1080720151    10807201651080720172
Przyłącza444
Medium x xx
Powietrze rozpyłowe x xx
Powietrze sterownicze x xx
Powietrze
szerokostrumieniowe
xxx
Powrót środka smarnego-xx