System smarowania łańcuchów

System COBRA

System COBRA

Charakterystyka:

Jest to urządzenie smarujące, służące do smarowania tulejek i rolek dużych maszyn za pomocą głowicy smarowej podczas pracy maszyny, która jest ustawiona centralnie naprzeciwko osi trzpienia.

Opis:

System smarowania COBRA składa się z dwóch (na prawą i lewą stronę łańcucha) automatów smarujących COBRA (a), które zasilane są mniej lub bardziej lepkim środkiem smarnym z pompy beczkowej (b). Każdy z automatów jest wyposażone w teleskopową głowicę smarującą, przewód wzdłużny, mechanizm przywracający i ramię teleskopowe lub ramię wychylne, które służą do podtrzymania tulejek i rolek.

 

Działanie:

System sond kontroluje przejście charakterystycznych punktów poruszającego się przenośnika łańcuchowego (rolki prowadzące i tulejki). Na sygnał podany przez sondę wychodzi lub cofa się chwytak i łapie rolkę lub tulejkę. W ten sposub platforma urządenia COBRA się przemieszcza. Podczas wspólnego przemieszczania się głowica smarowa jest wyłączona, aż do momentu gdy znajdzie się dokładnie naprzeciwko smarowniczki osi trzpienia. Głowica smarowa jest połączona ze smarowniczką podczas odłączania i dawka środka smarnego zostaje tam wpompowana. Następnie głowica jest ponownie wyłączana. Jego zbiorniczek dozujący jest napełniany ponownie nową dawką środka smarnego. Chwytak zostaje odłączony. Platforma urządzenia COBRA kończy wspólny ruch z łańcuchem i mechanizm przywracający cofa platformę z głowicą smarową (do momentu pojawienia się nowego sygnału). Jeżeli prędkość przenośnika jest mała i długość ogniwa łańcucha jest wystarczająca, smarowanie wszystkich punktów przebiega podczas jednego obiegu łańcucha, tzn. cały cykl musi przebiegać w czasie krótszym niż czas obiegu jednego ogniwa łańcucha. Jeżeli prędkość przenośnika jest wyższa, smarowanie przeprowadza się co drugie (lub co trzecie) ogniwo. Wymogiem prawidłowej oracy urządzenia COBRA jest prawidłowe ustawienie głowicy smarującej wobec osi trzpienia łańcucha. Pompa beczkowa utrzymuje ustalone ciśnienie w systemie, które jest potrzebne do napełnienia zbiorniczków obu urządzeń COBRA.