System smarowania łańcuchów

Smarowanie mieszaniną olejowo-powietrzną

Schmierung mit Mischung Öl-Luft

Charakterystyka:

Jest to system przeznaczony do punktowego smarowania rolek w łożyskach (lub ogniw łańcucha) mieszanką olejowo-powietrzną. Powietrze służy jako środek transportujący krople oleju. Film olejowy redukuje tarcie w łożyskach, sworzniach i w przegubach w ogniwach łańcuchów przenośników podwieszonych. Jednocześnie chronione są łożyska przed zanieczyszczeniem farbą lub innymi, wykorzystywanymi w procesach technologicznych, środkami.

Opis:

Część olejową systemu tworzy pneumatyczna pompa jednocyklowa Centromatic (a), która jest podłączona przewodem ciśnieniowym z blokiem dozującym SL (b). Wyjścia z dozowników są podłączone do dyszy mieszających (c). Część powietrzną tworzy jednostka powietrzna (d) z zamykanym zaworem, z którego powietrze pompowane jest do dyszy mieszających (c).Niezależna jednostka powietrzna 3/2-1/8 jest przystosowana do pomp Centromatic.  Ustawienie dyszy mieszających na drodze podwieszonego przenośnika odpowiada ułożeniu wszystkich elementów smarujących ogniwa przenośnika podwieszanego.
Do rozpoczynania cyklu służy bezstykowy przełącznik (e), który reaguje na punkty odniesienia – np. rolki, trzpienie, zęby łańcucha.

Działanie:

Podczas aktywacji bezstykowego przełącznika za pomocą punktu odniesienia podwieszanego przenośnika, pompa przeprowadza jeden cykl pracy i dozowniki pompują do każdej dyszy mieszającej ustaloną dawkę oleju smarującego. Ta dawka jest pompowana przez dyszę na określone punkty smarowe. Jednocześnie zawór elektromagnetyczny otwiera wlot powietrza dyszy mieszającej. Dzięki przepływowi powietrza olej jest natryskiwany na obudowę rolki. W zależności od prędkości przemieszczania się podwieszanego przenośnika i od długości ogniw łańcucha, ustalany jest czas, po jakim ponownie zostaje zamknięty dopływ powietrza.  Przy dużych prędkościach oraz małych ogniwach łańcucha dopływ powietrza może być stale otwarty. Dawka jednostkowa oleju jest osobno ustawiana na każdy punkt smarowy na dozowniku SL. Ilość przepływającego powietrza na każdą dyszę jest ustalany przez zabudowany zawór dławiący.