Systemy smarowania otwartych przekładni

System smarowania otwartych przekładni zębatych natryskowo

Einspritz

Charakterystyka:

Cechą charakterystyczną tego systemu jest to, że na powierzchnię działającą, za pomocą strumienia powietrza, nakładany jest środek smarny o wysokiej lepkości. Stosowane sa dysze szerokostrumieniowe z zewnętrznym zasilaniem w mieszankę powietrzną do smarowania.
W zależności od żródła zasilającego w środek smarny do jednostek natryskujących, można wyszczególnić 3 grupy – natrysk:
– z pompy elektrycznje
– z pneumatycznej pompy beczkowej SAF
– z wtyskiwacza

NATRYSKIWANIE POMPĄ ELEKTRYCZNĄ:

Opis:

Źródłem środka smarnego jest elektryczna pompa tłokowa o różnych wykonaniach (a).. Jednostka natryskująca (b) jest zasilana bezpośrednio z wyjścia pompy. Jeżeli jest więcej jednostek natryskujących, do każdej ppodłączony jest oddzielny element pompujący. Jednostka natryskująca składa się z rozdzielacza progresywnego z czujnikiem ruchu oraz szerokątnych dyszy natryskowych SD. Ilość stosowanych dyszy szerokokątnych uzależniona jest od szerokości zęba. Najefektywniejsza szerokość powierzchni natryskiwanej to 160mm przy optymalnej odległości między dyszą, a miejscem smarowanym na powierzchni zęba.

 

Działanie:

System pracuje w cyklach, tzn. czas pracy (pompy) i przerwy (pompa ma przestój) są naprzemienne. Gdy tylko pompa (a) jest uruchamiana, środek smarny jest pompowany przez elementy pompujące. Jednocześnie zostaje otwarty 2/2-drogowy zawór w jednostce powietrznej (c).Porzepompowany z pompy środek smarny jest rozdzielony równo przez rozdzielacz progresywny do wszystkich dyszy SD. Rozdzielacz progresywny jest częścią jednostki natryskującej. Środek smarny, który jest transportowany do dyszy SD, będzie na wyjściu z dyszy zmieszane z powietrzem (tak zwane zewnętrzne tworzenie mieszanki); dzięki powietrzu środek smarny jest nakładany na ścianki zębów. Po upływie czasu pracy pompy zostaje ona wyłączona i z odpowiednim opóźnieniem zamyka się zawór 2/2-drogowy jednostki powietrznej. W ten sposób cykl zostaje zakończony. Cykle smarowania są powtarzane podczas całego czasu pracy układu smarowania.
Jako alternatywę można wykorzystać tak zwane sterowane dysze. Te sterowane dysze sterują automatycznie dopływ powietrza. Powietrze przepływa do momentu aż środek smarny zostanie wpompowany do dyszy. Dzięki zastosowaniu takiej dyszy zostaje zdecydowanie zredukowane zapotrzebowanie na powietrze.

Standardowe elementy:e:

  • a – Pompy 

    • elektryczne P 203, P 215

  • b – Pompy wtryskowe

    • z rozdzielaczem SSV-N, albo  SSV

  •  c - Jednostki powietrzne 
    • 2/2-1/8"; 2/2-1/4";  2/2-1/2"