Wałkowe smarownice sektorowe

SBA TB-10

SBA TB 10

Sektorowe urządzenie natłuszczające składa się z części górnej i dolnej z miską olejową. W górnej i dolnej części znajduje się po 5 dostawianych sprężynowo sektorów natłuszczających z odpornymi na zużycie wałkami szczotkowymi. Górna część sektorowego urządzenia natłuszczającego jest dostawiana pneumatycznie ze skokiem 25 mm. Poprzez kontakt wałków natłuszczających z materiałem taśmy środek smarowy do obróbki plastycznej jest nanoszony bez tworzenia mgły olejowej. Zasilanie w środek smarowy odbywa się przy tym od wewnątrz, przez nieruchomą oś drążoną. Istnieje możliwość indywidualnego zasilania olejem każdego sektora, tak że naoliwiać można tylko określony obszar materiału taśmy.

Dane techniczne

  • Sektor natłuszczania RB TB
  • Łączna liczba sektorów 10
  • Maks. lepkość oleju (40°C)
  • Średnia do wysokolepkiej
  • Szerokość natłuszczania 600 do 1600  mm
  • Średnica wałka 60 mm
  • Olej nie może ulegać żywiczeniu i  zawierać cząstek stałych.