Połączenia rurowe STRAUB

STRAUB Metal Grip GT

STRAUB GT

Z rurą wylotową

Stosuje się je przede wszystkim w rurociągach w elektrowniach, w wymagających zastosowaniach okrętów wojennych lub jako element konstrukcyjny w przemyśle maszynowym. W wypadku niespodziewanych naprężeń pobocznych połączenie STRAUB jest czynnikiem bezpieczeństwa i przenosi wszystkie naprężenia systemowe rurociągów.