Armatura antydetonacyjna

Typ FL/INO-…-IIB3

Typ FL/INO-…-IIB3
Standardowe wykonanie:
Obudowa: stal, stal nierdzewna 1.4571
Kołnierz: DIN 2632 PN 10 Form C
(DIN EN 1092-1 Typ 11 Form B1)

Zastosowanie:
• armatura obejmująca wszystkie klasy wybuchowości
• prawie wszystkie zabezpieczenia antydetonacyjne są obustronne tzn. chronią instalacje w obu kierunkach.
• ma rurociągach transportujących płynne medium montuje się przede wszystkim zapory mokre
• suche zabezpieczenie antydetonacyjne z połączeniem do atmosfery, na stałe podłączonego przewodu przewietrzającego w
zależności od długości, spełnia rolę zapory ograniczającej i może w tej formie zastępować armaturę końcową.