Armatura antydetonacyjna

Typ FL/IN-…-IIB3

Typ FL/IN-…-IIB3
Standardowe wykonanie
Obudowa: stal, stal nierdzewna 1.4571
wkład do przerywacza: stal nierdzewna 1.4571
taśma zatrzymująca ogień: stal nierdzewna  1.4310, 1.4571
kołnierz:DIN 2501 PN 10

Zastosowanie:
• armatura obejmująca wszystkie klasy wybuchowości
• prawie wszystkie zabezpieczenia antydetonacyjne są obustronne tzn. chronią instalacje w obu kierunkach.
• ma rurociągach transportujących płynne medium montuje się przede wszystkim zapory mokre
• suche zabezpieczenie antydetonacyjne z połączeniem do atmosfery, na stałe podłączonego przewodu przewietrzającego w
zależności od długości, spełnia rolę zapory ograniczającej i może w tej formie zastępować armaturę końcową