Armatura antyeksplozyjna

Wszystkie otwory odpowietrzające zbiorników, pojemników i połączeńrurowych, umożliwiające stałą wymianę gazową muszą być zabezpieczone armaturą przeciwwybuchową. Gazy mogą wydostawać się z nich bez przeszkód, również powietrze atmosferyczne może się do nich dostawać. Od opadów, brudu itp. zabezpieczone są pokrywą ze szkła akrylowego a także sitem. Możliwe są równierz pokrywy metalowe. Zapora ogniowa zabezpiecza pojemniki przed zwrotnym zapaleniem gazu.

Typ RV/N-.../...-IIA

zabezpieczenie rur przeciw eksplozji
wymiary DN 800 do DN 1000

Grupa wybuchowa IIA
Typ CFA-Def0-IIA-.../...-1,2

Bi-direktionale Deflagrationsrohrsicherung
DN 50 bis DN 400

Explosionsgruppe IIA1 bis IIA