Zawór oddechowy

Zawory oddechowe firmy KITO (inaczej zawory ciśnieniowe, zawory nadciśnieniowe, zawory oddechowe, zawory podciśnieniowe, zawory próżniowe, zawory z zabezpieczeniem detonacyjnym, zawór wyrównujący ciśnienie) do odpowietrzania aby uniknąć nadmiernego ciśnienia w zbiorniku. Zapobiega przedostanie sie płomienia do zbiornika. Stosowane w instalacjach zagrożonych wybuchem, umożliwiające obniżenie ciśnienia wywołanego deflagracją.

W ofercie:

  • zawory ciśnieniowe, zawory ciśnieniowe z zabezpieczeniem, zawory nadciśnieniowe, zawory nadciśnieniowe z zabezpieczeniem, zawory oddechowe, zawory oddechowe nadciśnieniowe, zawory oddechowe podciśnieniowe, zawory podciśnieniowe, zawory podciśnieniowe z zabezpieczeniem, zawory próżniowe, zawory próżniowe z zabezpieczeniem, zawory z zabezpieczeniem detonacyjnym, zawór wyrównujący ciśnienie.
Typ DS/KS-IIA

zawór wyrównujący ciśnienie
DN 25 do DN 100

Zapora przeciwogniowa oraz przeciweksplozyjna dla łatwopalnych płynów.
Typ DS/KS-IIB1

zawór wyrównujący ciśnienie
DN 50

zawór wyrównujący ciśnienie
Vd o

zawór wyrównujący ciśnienie
DN 25 do DN 250

odporne na spalanie, wysoką temperaturę.
Typ DS/o-NW300-700

zawór wyrównujący ciśnienie
DN 300 do DN 700

odporne na eksplozję, spalanie, wysoką temperaturę.
Typ DS/oP

zawór wyrównujący ciśnienie
DN 50 do DN 250

odporne na eksplozję, spalanie, wysoką temperaturę.
Typ DS/M-IIA

zawór wyrównujący ciśnienie
DN 80 do DN 200

odporne na eksplozję, spalanie, wysoką temperaturę.
Typ DS/M-IIB1

zawór wyrównujący ciśnienie
DN 80 do 200

Odporne na eksplozję, spalanie, wysoką temperaturę.
Typ EV/O

zawór wyrównujący ciśnienie
DN 400 do DN 600

Odporne na eksplozję, spalanie, wysoką temperaturę.