Zawory nad/podciśnieniowe

Zawory do odpowietrzania aby uniknąć nadmiernego ciśnienia w zbiorniku. Zapobiega przedostanie sie płomienia do zbiornika. Stosowane w instalacjach zagrożonych wybuchem, umożliwiające obniżenie ciśnienia wywołanego deflagracją.

Typ VD/KS

próżniowe / ciśnieniowe zasuwy odcinające
wymiary DN 50 do DN 100

Grupa wybuchowa IIA
De E14N E15N VD KL IIA

różniowe / ciśnieniowe zasuwy odcinające
wymiary DN 50 do DN 100

Grupa wybuchowa  IIA
Typ VD/MB-IIA

próżniowe / ciśnieniowe zasuwy odcinające
wymiary DN 80 do DN 200

Grupa wybuchowa IIA
Typ VD/MC-IIA

próżniowe / ciśnieniowe zasuwy odcinające
wymiar DN 80 do DN 200

Grupa wybuchowa IIA
Typ VD/MC-IIB1

próżniowe / ciśnieniowe zasuwy odcinające
wymiary DN 80 do DN 200

Grupa wybuchowa IIB1
Typ VD/o

próżniowe / ciśnieniowe zasuwy odcinające
wymiary DN 50 do DN 250

Nieodporne na eksplozję i ciągłe spalanie.
Typ VD/o-DN25

próżniowe / ciśnieniowe zasuwy odcinające
wymiar DN 25

Nieodporne na eksplozję i ciągłe spalanie.
De E17.4N VD oP

próżniowe / ciśnieniowe zasuwy odcinające
wymiary DN 50 do DN 350

Nieodporne na eksplozję i ciągłe spalanie.
Typ VD/OL

próżniowe / ciśnieniowe zasuwy odcinające
wymiary DN 50 do DN 200

Nieodporne na eksplozję i ciągłe spalanie.
Typ VD/o2

zawór szybko wyrównujący ciśnienie w zbiorniku
wymiary DN 50 do DN 100

Nieodporne na eksplozję i ciągłe spalanie; Media: różne gazy.