Armatura antydetonacyjna

Typ FL/EO-…-IIB3

Typ FL/EO-…-IIB3
Standardowe wykonanie
Obudowa:stal, stal nierdzewna 1.4571

Kołnierz:
DIN 2501 PN 10

Zastosowanie:
• armatura obejmująca wszystkie klasy wybuchowości
• prawie wszystkie zabezpieczenia antydetonacyjne są obustronne tzn. chronią instalacje w obu kierunkach.
• ma rurociągach transportujących płynne medium montuje się przede wszystkim zapory mokre
• suche zabezpieczenie antydetonacyjne z połączeniem do atmosfery, na stałe podłączonego przewodu przewietrzającego w
zależności od długości, spełnia rolę zapory ograniczającej i może w tej formie zastępować armaturę końcową