Dysze pneumatyczne

W dyszach pneumatycznych, zwanych też dyszami dwuczynnikowymi lub atomizerami, rozpylanie cieczy odbywa się z udziałem gazowego medium pomocniczego, zazwyczaj - sprężonego powietrza. Medium pomocnicze dostarcza dodatkowej energii do procesu rozpylania cieczy. Umożliwia to tworzenie bardzo drobnych kropelek lub rozpylanie cieczy o dużej lepkości. Mieszanie medium pomocniczego z rozpylaną cieczą może odbywać się wewnątrz lub na zewnątrz korpusu dyszy. Dysze z mieszaniem wewnętrznym polecane są do zastosowań wodnych lub z cieczami o mniejszych lepkościach i kiedy rozpylane medium charakteryzuje się dobrą czystością. Dysze z mieszaniem zewnętrznym, choć ze względów konstrukcyjnych pracują przy mniejszych ciśnieniach, sprawdzają się szczególnie przy rozpylaniu mediów lepkich i o większej skłonności do zanieczyszczeń. Przy wyborze dysz dwuczynnikowych należy również zwrócić uwagę na układ, w jakim mają być one zastosowane. W zależności od sposobu doprowadzenia cieczy rozróżnia się układy: ciśnieniowy, grawitacyjny i zasysający. Atomizery oferowane są w wersjach pełnostożkowej i płaskostrumieniowej. Dysponujemy również wariantami, w których zastosowanie dodatkowych torów sprężonego powietrza umożliwia nawet tworzenie strumieni o różnych kształtach za pomocą jednej dyszy. Warianty z zaworami elektromagnetycznymi, zawory pneumatyczne oraz akcesoria do regulacji, czyszczenia i połączeń pozwalają na realizację komfortowych układów.

Zobacz system oznaczeń dysz Lechler

Baureihe 136

Rozpylanie drobnokropliste przy zastosowaniu medium pomocniczego – powietrza lub gazu. Wersje pełnostożkowe i płaskostrumieniowe. Warianty do układów ciśnieniowego, grawitacyjnego i zasysającego. Wewnętrzne i zewnętrzne mieszanie mediów.

Zastosowania: Nawilżanie powietrza, chłodzenie, rozpylanie mediów lepkich, zwilżanie przenośników i produktów…
Baureihe 166 pn mit Magnetventil

Dysze serii 136 wyposażone w sterowany elektrycznie zawór magnetyczny

Zastosowania: Nawilżanie powietrza, chłodzenie, rozpylanie mediów lepkich, zwilżanie przenośników i produktów…
Baureihe 140

Rozpylanie szczególnie drobnokropliste, praca w układzie zasysającym, wewnętrzne mieszanie mediów, zintegrowany zespół regulacyjny.

Zastosowania: Smarowanie, chłodzenie, nawilżanie powietrza
Baureihe 150

Dysza pełnostożkowa, przeznaczona do układów ciśnieniowych. Zewnętrzne mieszanie mediów, przyłącze boczne.

Zastosowania: Procesy chemiczne, chłodzenie, rozpylanie mediów lepkich
Baureihe 170

Dysza pełnostożkowa, przeznaczona do układów ciśnieniowych. Wewnętrzne mieszanie mediów, przyłącze boczne.

Zastosowania: Chłodzenie gazów, odsiarczanie spalin, oczyszczanie spalin, odpylanie
Baureihe 176

Oddzielne sterowanie powietrza rozpylającego i formującego. Indywidualna regulacja kąta strumienia i wielkości kropli. Układ ciśnieniowy, zewnętrzne mieszanie mediów.

Zastosowania: Procesy powlekania, nawilżanie, smarowanie, glazurowanie, dezynfekcja