Dysze pustostożkowe

Dysze pustostożkowe firmy Lechler zapewniają wysoką sprawność  wszędzie tam, gdzie istotne jest drobnokropliste, bardzo równomierne rozpylanie pustostożkowe, jak np. przy chłodzeniu i czyszczeniu gazów, absorpcji, zwalczaniu pyłu,  zwilżaniu produktu, rozpylaniu oleju czy nawilżaniu powietrza. Ich spiralne rowki we wkładce wirowej wprawiają ciecz w odpowiedni ruch okrężny.  Uwagę zwraca wąskie spektrum kropli i znaczne zwiększenie ich powierzchni rozpylanego medium. Tworzy to szczególnie korzystne warunki dla procesów wymiany materii. Maksymalny kąt strumienia 90°.

Zobacz system oznaczeń dysz Lechler

Axial Hohlkegeldüsen

0,015 - 10,40 l/min przy 2 bar
Strumień 60° do 90°
1/4" do 3/8" Przyłącze/Kołnierz

Exzenter Hohlkegeldüsen

0,40 - 227 l/min przy 2 bar
45 do 130° strumień
3/8" do 1 1/2" przyłącze