Standardowe śruby toczne

Typ WGF

Typ WGF

Śruby z dużym skoku, precyzyjne do dużych prędkości.