Standardowe śruby toczne

Typ BIF

Typ BIF

Śruba jest dostępna w różnych klasach dokładności,   w zależności od zapotrzebowania.