Standardowe śruby toczne

Typ MDK

Typ MDK

Śruba miniaturowa o średnicy od 4 do 14 mm i skoku 1 do 5 mm.