Standardowe śruby toczne

Typ MBF

Typ MBF

Śruba miniaturowa o średnicy od 4 do 14 mm i skoku 1 do 5 mm.