Konwencjonalne

Typ SR

Typ SR

Największa nośność w kierunku docisku wózka do szyny (przez co ekonomiczniejsza od HSR), efekt samokompensacji niedokładności montażowych, szeroki wybór rozmiarów, bogate wyposażenie dodatkowe.

• obciążenie w kierunku promieniowym ze względu na styk kulek o wartości 90°
• Wymiary: 15 ~ 150
• Maksymalne obciążenie: 5,39 ~ 411 kN

W prowadnicy typu SR kulki prowadzone są obiegowo w czterech rzędach między rowkami łukowymi szyny i wózka, a następnie kierowane z powrotem przez elementy zawracające i zintegrowane kanały powrotne płytek końcowych wózka. Wbudowane klatki chronią kulki przed wypadaniem z wózka po zdjęciu go z szyny. Cecha charakterystyczna prowadnicy kompaktowej.
SR firmy jest stosunkowo mała wysokość i szczególnie duża sztywność wózków które zapewniają duża dokładność i równomierność ruchu.

Kompaktowy model dla dużych obciążeń
Ten kompaktowy model o niewielkiej wysokości może
być silnie obciążany w kierunku promieniowym ze względu na styk kulek o wartości 90°.

Łatwa realizacja dokładności
Ze względu na właściwość  samo nastawialności typ ten pozwala na kompensacje odchyleń  równoległości  i wysokości dwóch szyn względem siebie. Umożliwia to lekki ruch z duża dokładnością.