Konwencjonalne

Typ HSR

Typ HSR

Jednakowa nośność w każdej płaszczyźnie, efekt samokompensacji niedokładności montażowych, szeroki wybór rozmiarów, bogate wyposażenie dodatkowe.

• obciążalność we wszystkich kierunkach
• wykonanie zgodnie z DIN 645
• Wymiary: 8 ~ 150
• Obciążenie: 1,0 ~ 518 kN 

Jednakowa obciążalność we wszystkich głównych kierunkach
Ze względu na rozmieszczenie każdego z rzędów kulek pod katem styku 45° kompaktowa prowadnica HSR charakteryzuje się jednakowymi nośnością w kierunku promieniowym, odrywającym i stycznym. Dzięki temu typ HSR może być stosowany w różnych położeniach, w licznych aplikacjach.

Długa żywotność
Zarówno przy naprężeniu wstępnym, jak i przy niedokładnościach montażowych nie występuje znaczny wzrost poślizgu różnicowego.

Wersja odporna na korozję
Na życzenie dostarczane mogą być wózki, szyny i kulki w wykonaniu nierdzewnym.