Konwencjonalne

Typ HR

Typ HR

• niski profil, bardzo sztywne wykonanie dla ograniczonego miejsca zabudowy
• zastępuje rolkowe prowadnice krzyżowe
• Wielkość: 918 ~ 60125
• Nośność dyn.: 1,57 ~ 141 kN
• kierunki obciążenia: Obciążenie boczne, odrywające, radialne

W wózku prowadnicy HR krążą dwa rzędy kulek. Blaszki klatki chronią kulki przed wypadnięciem z wózka. W obszarze obciążonym kulki stykają się z bieżnią szyny do momentu, w którym część kierująca ulokowana w pokrywie końcowej skieruje się do obszaru bez obciążenia. Konstrukcja pokrywy końcowej zapewnia spokojne przechodzenie kulek z obszaru obciążenia do obszaru bez obciążenia. Jeżeli dwie prowadnice zamontowano w jednej płaszczyźnie, to na bazie ustawienia rzędów kulek w wózku (kąt kontaktu 45°) wózek posiada równe nośności we wszystkich kierunkach: radialnym, odrywającym i bocznym. Niska budowa prowadnicy umożliwia budowę kompaktowego systemu prowadzenia. W odróżnieniu od rolkowych prowadzeń krzyżowych istnieje tutaj możliwość bardzo łatwego ustawienia luzu. Cały system jest łatwy do naprężenia; niweluje również błędy montażowe.


Obszary zastosowania:
• osie XYZ elektrodrążarek
• stoły precyzyjne
• osie XZ obrabiarek NC
• roboty montażowe
• urządzenia dostawcze
• centra obróbcze
• elektrodrążarki drutowe
• zmieniarki narzędzi obróbczych
• maszyny do obróbki drewna