Dysze pełnostożkowe kątowe

Dysze pełnostożkowe o konstrukcji kątowej nadają się szczególnie do stosowania w instalacjach obiegowych, w przypadku rozpylania cieczy o podwyższonej zawartości frakcji stałej czy do ochrony przeciwpożarowej.  Rozpylana ciecz dopływa w tej wersji dysz stycznie do komory wirowej, gdzie wprawiana jest w rotację. Dysze pełnostożkowe kątowe nie mają wbudowanej wkładki zawirowującej, dzięki czemu są szczególnie odporne na zatykanie. Zrealizowana w tej odmianie konstrukcja zapewnia też dużą ciśnieniową stabilność kąta strumienia.

Baureihe 422

Dysze pełnostożkowe kątowe. Konstrukcja bez wkładek, odporna na zatykanie. Równomierny natrysk o stabilnym kącie strumienia.

Zastosowania: procesy mycia i czyszczenia, chłodzenie materiałów stałych i gazowych, zraszanie powierzchni, spryskiwanie mat w płuczkach powietrza, poprawa procesów chemicznych, chłodzenie wtórne przy ciągłym odlewaniu stali, zbijanie piany.