Zawory odcinające

Zawory odcinające elektryczne

Elektrisch betätigte Sperrventile
  • Elektrycznie sterowane zawory zwrotne
  • 2/2 lub 3/2-drogowy
  • Zawory kulowe z napędem elektrycznym, zawory elektromagnetyczne
  • Połączenie w rozmiarach G 1/4 do G 4.