Zawory pneumatyczne

Zawory drogowe kierują powietrze w żądanym kierunku.
Kategoryzacja zaworów drogowych wynika ze sposobu ich uruchamiania.