Zawory

Zawory są siłownikami, które przejmują sterowanie poszczególnych elementów (np. cylindrów). Wpływają na nośnik energii, którym jest sprężone powietrze. Strumień energii jest dzięki nim odchylany, rozdzielany lub zamykany.

Zawory wpływają na nośnik energii – powietrze: nurt energii jest poprzez nie przekierowany, podzielony lub odcięty.