Dysze języczkowe

W tym rodzaju dysz ostro zarysowany płaski strumień cieczy powstaje przez skierowanie strumienia pełnego na odpowiednio ukształtowany deflektor. Konstrukcja ta cechuje się także znaczną odpornością na zatykanie.

Baureihe 688, 689

Szczególnie odporne na zatykanie

Zastosowania: instalacje myjące i czyszczące, fosforanowanie
Baureihe 686

Szczególnie odporne na zapychanie

Zastosowania: zbijanie piany w zbiornikach i w oczyszczalniach ścieków, procesy mycia i czyszczenia
Baureihe 684

Szczególnie odporne na zapychanie

Zastosowania: zbijanie piany w zbiornikach i oczyszczalniach, procesy mycia i czyszczenia