Śruby toczne z łańcuchem kulowym

Typ SBN

Typ SBN

Śruby toczne z łańcuchem kulowym  Caged Ball ® do wysokich prędkości roboczych i obciążeń przy maksymalnej dokładności.