Śruby toczne z łańcuchem kulowym

Typ SBK

Typ SBK

Śruby toczne z łańcuchem kulowym Caged Ball ® do ekstremalnych prędkości roboczych, o wymiarach przyłączeniowych wg norm DIN/ISO.