Efektywne przygotowanie sprężonego powietrza

Efektywne przygotowanie sprężonego powietrza nie oznacza tylko jego oczyszczenia. Przebiega ono według podstawowej zasady: właściwe powietrze we właściwej ilości o właściwym czasie na właściwym miejscu.

W związku z tym przy każdym zastosowaniu  sprężonego powietrza, dostarczane jest ono w wymaganej jakości i ilości, ale najpierw musi być przetworzone.
Właściwe powietrze do każdego zastosowania

Różnorodne zastosowanie sprężonego powietrza, wymaga spełnienia różnorodnych wymagań dotyczących jakości sprężonego powietrza oraz jego ilości. Niektóre zastosowania wymagają szczególnie czystego powietrza, np. w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym. Inne potrzebują do niezawodnego działania naolejone sprężone powietrze.

Zalety
•    Niskie zużycie sprzętu
•    Mniejsze straty w procesie produkcyjnym
•    Wyższa jakość produktów końcowych
•    Mniej braków
•    Efektywniejsze wykorzystanie energii i w związku z tym niższe koszty energii

Jednostka konserwująca

W zależności od przeznaczenia jakość oraz ilość sprężonego powietrza musi być indywidualnie doprowadzona i przygotowana. Inteligentna kombinacja filtrów, regulatorów oraz olejów jest głównym zadaniem jednostki konserwującej. W związku z tym oferujemy Państwu standaryzowane, gotowe do podłączenia produkty. Dzięki ich modułowej budowie możemy indywidualnie i szybko dostosować je do wszelkich wymagań klienta.