Złącza

Złącza szczękowe

Klauen-Kupplungen

Każde dwie szczęki są zamykane dzięki symetrycznemu systemowi złączy poprzez przekręcenie pod naciskiem ciśnienia.

Obszary zastosowania:
 -
Kopuły w systemach ciśnieniowych
 - na budowach, w rolnictwie, napełnianie, mobile kompresory

Rozmiary

40mm42 mm