Mieszadła zatapialne i pionowe

Typ PROMI CD

PROMI CD
  • mieszadło do zbiorników o pojemności 10 - 1.000 m³
  • wykorzystywane do różnych zadań mieszania, zwykle w sektorze chemicznym