Mieszadła zatapialne i pionowe

Mieszadła pionowe służą do intensywnego mieszania cieczy lepkich takich jak zawiesiny czy emulsje bez nadmiernego napowietrzania (pienienia). Stosowane głównie w zbiornikach magazynowych lub mieszalnikach pośrednich (magazynujących produkt przed końcowym konfekcjonowaniem). Mieszadła pionowe są  przeznaczone do stosowania w procesach technologicznych realizowanych w mieszalnikach dla przemysłu chemicznego, spożywczego oraz w procesach uzdatniania wody pitnej lub przemysłowej. Mieszadła pionowe montowane są do pomostów, dachów zbiorników lub na specjalnych pływających platformach. Możliwe jest wykonanie wału oraz śmigła mieszadła w różnych wersjach materiałowych, dostosowanych do zapotrzebowań klienta.

  • bardzo solidna konstrukcja zapewnia wysokie bezpieczeństwo eksploatacji
  • wiele możliwości adaptacji i konwersji
  • każde mieszadło jest możliwe do wykonania
  • mieszadła przykręcone i regulowane
  • jako kompletny system mieszania z pojemnikiem i systemem kontrolujących poprawność działania
  • modułowa technika napędowa
  • możliwość wykonania również dla stref Ex.

Produkcja mieszadeł odbywa się według ISO 9001. Dla obszaru ochrony przeciwwybuchowej jesteśmy certyfikowani przez ATEX według 94/9/WE. Oferujemy na życzenie poza nadzorem montażu szeroki zakres serwisu.

PROMI LS

Proces mieszania bez nadmiernego napowietrzania

PROMI CD

Do zbiorników o pojemności 10 - 1.000 m³
Zastosowanie przemysł chemiczny

De Einbaurührwerk

Dostosowany do wymagań procesu produkcji
Do zbiorników o pojemności od 50 litrów do 1.000 m³
Wał o średnicy 15 mm do 200 mm
Również w wersjach ATEX

Mieszadlo przemyslowe promi mix

Dostosowany do wymagań procesu produkcji
Średnica wału od 40 - 100mm
Ciśnienie robocze do 7 bar
Również w wersjach ATEX