Dysze pustostożkowe osiowe

Typ 2MN

Baureihe 2MN
  • Delikatne rozpylanie mgły.
  • Strumień rozpylanej cieczy w kształcie pustego stożka.
  • Szczególnie drobne krople, zbliżone do mgiełki
  • Zintegrowany zawór zwrotny.

Zastosowania:

  • nawilżanie, chłodzenie adiabatyczne, dezynfekcja.